6 vět s „hoří“

« Pak si všimla, že jí hoří vlasy až po ramena a na oblečení jí přeskakují jiskry. »
« Je to copetín, který si vychutnáte zejména u krbu, kde hoří velká polena. »
« V peci na pizzu by se mělo používat dřevo, které hoří rovnoměrně a produkuje málo kouře a hodně tepla, například dubové, olivové a jablečné, nikoli ořechové nebo borové. »
« V mé mysli každý vybroušený diamant hoří ohněm své vzdálené kolébky, výmluvným svědectvím spojení geniality člověka a přírody. »
« O dva roky později dokončil knihu Fahrenheit 451 (teplota, při níž se papír vznítí a hoří). »
« Tyto sopečné látky hoří a ničí vše, čeho se dotknou: stromy, trávu, domy, zvířata. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021