7 vět s „činností“

« Vyšetření moči se brzy rozšířilo po celé Evropě a stalo se lékařskou činností par excellence: lékařova jistota a gesta, s nimiž prohlíží moč proti světlu, čichá k ní a pravděpodobně ji i ochutnává, jako by pacienta přesvědčily o nejvyšší moudrosti odborníka. »
« Jednou z prvních činností novorozence je krmení. »
« Tyto informace jsou velmi důležité pro všechny činnosti související s navigací. »
« Jed, který led nese, pochází z lidské činnosti, dalo by se říci "pro změnu". »
« Freony pocházejí z lidské činnosti a metan vzniká jak bakteriálním rozkladem odpadu vytvořeného člověkem, tak přirozeným rozkladem v přírodních ekosystémech. »
« 3. Dávejte si odměny. Chcete-li v nové činnosti pokračovat, dokud se nestane vaší druhou přirozeností, nastavte systém odměn. »
« Věnujte se nějaké činnosti, například pletení nebo malování, která se nedá dělat během jídla, radí John Foreyt, profesor lékařské fakulty v Houstonu. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021