Věty „četnými“

« Neurologové nepřestávají žasnout nad četnými souvislostmi mezi myslí a tělem. Je jasné, že se nejedná o mechanické spojení, jako je spojení mezi motorem a převodovým řemenem. »
« Na počátku 16. století objevili španělští objevitelé celé oblasti s četnými doklady o již opuštěných vyspělých kulturách, jejichž dřívější obyvatele vyhubily nemoci. »
« Mezi četnými projekty, které tam byly realizovány, byla i gigantická ocelárna, kterou pro státní společnost Nassr Mechanical Industries Company postavila firma Kloeckner. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021