Věty „halucinace“

« Hypnagogické halucinace ve spánku se objevují, když je člověk v bdělém stavu divákem zcela nereálných snových scén. »
« -Paní Barrowsová má halucinace," pokračoval pan Fitweiler, "že jste ji včera večer přišel navštívit a choval jste se ... hum ... neslušné. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021