Věty „holení“

« Čištění zubů, koupání nebo holení také není žádná velká zábava, ale to neznamená, že byste to neměli dělat každý den. »
« Římané však považovali holení za zvyk zženštilých a potřebných. Holili se pouze na vojnu, protože vousy jim v boji vadily. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021