Věty „čarodějnic“

« Slavní autoři knih Návrat čarodějnic a Vzpoura čarodějnic, Louis Powels a Jacques Bergier, tvrdí, že Atlantida nebyla ztraceným kontinentem, ale ostrovem Théra, krétskou kolonií ve Středozemním moři, zničenou výbuchem sopky Santorin asi 3000 let před Ježíšem Kristem, a veškerá technologická a mystická výbava, která je jí připisována, není ničím jiným než mýtem, který je udržován tajemstvím a jeho náhlým zmizením. »
« Mnoho čarodějnic při mučení přiznalo, že kopulovaly s ďáblem, a popsaly jeho vlastnost takto: "Jeho úd je z rohoviny a pokryt šupinami. Jindy je však jako železo nebo jako tuhý had dlouhý loket". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021