6 vět s „hlasy“

« Federalisté a demokratičtí republikáni soupeřili o hlasy oprávněných žen z New Jersey. Tato radikální inovace pokračovala až do roku 1807, kdy New Jersey omezilo volební právo na svobodné bílé muže. »
« Poprvé v prezidentských volbách rozhodovaly hlasy voličů. V osmnácti státech byli volitelé vybíráni lidovým hlasováním, ve zbývajících šesti státech byl použit starší systém, kdy volitele vybírali zákonodárci jednotlivých států. »
« Chlapcův bolestný křik se náhle změnil v hlasy radosti. Konečně volný! »
« Ústava Výmarské republiky stanovila, že hlasování je poměrné a hlasy voličů se promítají do odpovídajícího počtu křesel pro různé politické strany. Bohužel vzhledem k široké škále politických loajalit přítomných v německé společnosti existovalo třicet dva různých stran, které reprezentovaly nejen prvky levicového a pravicového politického spektra, ale také regionální a náboženské identity. »
« -Svobodný Tibet! -křičelo několik členů skupiny a jejich hlasy se rozléhaly po horách. »
« Slyšela jsem krásné, sexy hlasy přicházející zdola. Seběhla jsem dolů a našla bratra, jak v obýváku poslouchá hudbu. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021