Věty „časopis“

« Lehl si a četl si časopis. »
« Newton byl předsedou Královské společnosti, která vydávala časopis Philosophical Transactions of the Royal Society, předchůdce akademických časopisů, které jsou dodnes páteří vědecké práce. »
« Když se Bernard Levin, novinář a spisovatel, v deníku The Times přiznal, že se nedokáže dostat dál než na stranu 29, časopis The Independent se ho zeptal: »
« V roce 1974 začal pravidelně psát pro časopis Natural History, jeden z nejznámějších svého druhu na světě. Brzy se jeho články staly populárními, očekávanými. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021