Věty „hlášení“

« Vtom se z reproduktoru ozvalo hlášení: »
« Toho večera po nástupu nám vojín ukázal chybějící kolo a podal hlášení veliteli: "Při odchodu mě holič požádal, abych přinesl kolo, které jste včera zapomněl, když jste se šel holit. »
« Převzato z hlášení šerifa o krádeži náhrobku z hrobu na hřbitově: "Majitel se odstěhoval mimo naši jurisdikci, ale budeme ho kontaktovat. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021