Věty „čísly“

« Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je asi dvě až tři kila. »
« Paní Thatcherová podpořila své argumenty fakty a čísly. John Major jí oponoval. Diskuse se protáhla, aniž by obě strany ustoupily o píď. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021