6 vět s „čtyřicet“

« Prvních čtyřicet let 19. století byl lov velryb největší hospodářskou činností Evropanů, kteří přišli na Nový Zéland. »
« Když mu bylo asi čtyřicet let, Mohamed se vrátil do Mekky a oznámil, že ho kontaktoval archanděl Gabriel, který mu oznámil, že on, Mohamed, má přinést Boží poselství lidem v Mekce a celému světu. »
« Téměř čtyřicet let byla církev bojištěm mezi dvěma soupeřícími papeži a jejich stoupenci a laici i panovníci se mohli věnovat svým záležitostem bez obav z papežova zásahu. »
« Po následujících čtyřicet let se Itálii vyhýbaly velké konflikty, což bylo období, které se shodovalo s rozkvětem renesance. »
« Jinými slovy, uplynulo více než čtyřicet let od doby, kdy měly velmoci zkušenosti s válkou na evropské půdě, a jak si až příliš brzy uvědomily, v povaze válčení se za tu dobu mnohé změnilo. »
« Pozoruhodná je statistika, podle níž méně než čtyřicet osob ovládalo koncem 90. let 20. století přibližně 25 % ruské ekonomiky. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021