7 vět s „čímž“

« Pohladil chlapce po hlavě a vzal ho za ruku, čímž maskoval strach, který sám cítil. »
« Budou se psát dopisy a telefonovat, čímž se obnoví lidské vztahy. »
« Nový Zéland vyhlásil válku Německu 3. září 1939 ve 21.30 hodin, čímž vstoupil do druhé světové války. Nový Zéland pomáhal Velké Británii, protože Novozélanďané se stále cítili loajální ke své "vlasti". »
« Obyvatelé Izraele uprchli do Judska nebo byli pohlceni Asyrskou říší, čímž ztratili svou kulturní identitu. »
« Kambýsés II. se v Egyptě nechal dosadit za faraona, čímž opět prokázal perský respekt k místním tradicím. »
« Nakonec Peršané v roce 448 př. n. l. jednoduše uzavřeli s Athénami mír, čímž se zcela vzdali svých nároků na řecké kolonie, a tím zlikvidovali samotný důvod, proč Liga vznikla. »
« Nejradikálnějším krokem Gaia Graccha byla snaha rozšířit plné občanství na všechny italské poddané Říma, čímž by se Římská republika fakticky změnila v Italskou republiku. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021