7 vět s „člověkem“

« Dne 29. května 1953 se Novozélanďan Edmund Hillary stal prvním člověkem, který spolu s nepálským horolezcem Tenzingem Norgayem dosáhl vrcholu Mount Everestu (vrchol v té době dosahoval výšky 29 028 metrů nad mořem). Po návratu byl královnou Alžbětou II. povýšen do rytířského stavu. »
« Arius dále tvrdil, že není možné být zároveň člověkem i dokonalým; Ježíš byl člověk, byl tedy nedokonalý, a proto nemohl být Bohem, který byl dokonalý. Tato víra se stala známou jako "arianismus". »
« A co je důležité, dobrým člověkem se bylo možné stát pouhým studiem klasiků - všichni významní představitelé renesance byli křesťané, ale trvali na tom, že morální status člověka může a měl by se utvářet napodobováním antických ctností v kombinaci s křesťanskou zbožností. »
« Filippo Brunelleschi byl prvním člověkem v západním světě, který dokázal nakreslit dvourozměrné předměty na papír nebo jeho ekvivalent tak, aby se jevily realisticky trojrozměrné (tj. měly hloubku, jako když se díváte do dálky a vidíte, že vzdálenější předměty jsou "menší" než ty, které jsou blíže). »
« Zároveň romantici oslavovali organické spojení mezi člověkem a přírodou. Často označovali rolníky za lidi, kteří mají k přírodě "nejblíže". »
« Mít domácího mazlíčka je jedna z nejhezčích věcí na tom být člověkem. Žádné jiné zvíře si nevezme domů úplně jiný druh a nenabídne mu jídlo a přístřeší jen pro potěšení z jeho společnosti. »
« Kontakt mezi podlahou a člověkem (přes obuv se do domácnosti dostávají nejrůznější nebezpečné mikroby, jako je například bacil tetanu). »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021