Věty „čestného“

« Když tři členové posádky procházeli mezi dvěma řadami čestného plotu letectva, dav tleskal. »
« Pokaždé, když člověk udělal něco spravedlivého, čestného nebo odvážného, bůh Ahura Mazda nad zlým Ahrimanem zvítězil, zatímco pokaždé, když někdo udělal něco krutého, nečestného nebo nečestného, Ahriman se proti Ahurovi Mazdovi prosadil. Lidé tedy hráli svými činy důležitou roli v konečném vítězství Ahura Mazdy. »
« Podle čestného prezidenta MENSA Victora Serebriakoffa lze inteligenci zlepšit, ale jen do určité hranice stanovené při narození: Říkat lidem, že každý je schopen stát se géniem, je nebezpečné: "Představa, že každý může být vzdělán na jakoukoli úroveň, je jen zklamáním. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021