6 vět s „činit“

« Ačkoli tak někdy musely činit s podporou mužského poručníka, ženy ovládaly majetek, mohly si půjčovat a půjčovat peníze a spravovat dědictví svých dětí. »
« Během života jsou však lidé neustále nuceni činit rozhodnutí - Sartre napsal, že lidé jsou "odsouzeni ke svobodě". »
« Zastupitelská forma: to znamená, že ačkoli má jako v republice každý právo vládnout, ne každý tak může činit současně. »
« Samotný článek 14 ústavy zmiňuje svobodu obyvatel pohybovat se po argentinském území. Všichni tak můžeme činit svobodně. »
« Každý člověk je součástí společnosti a je jí nápomocen; zároveň má povinnost být užitečný ostatním. Aby tak mohl činit, musí se dělit o úkoly, jednat vážně a zodpovědně a nabízet své zkušenosti a pomoc. »
« Lidé žijící v takových společnostech si nemusí vypěstovat pocit sounáležitosti se svou komunitou. Budou tak činit, pokud se podaří vytvořit společný kulturní základ kolem sdílených hodnot a institucí, které umožňují rozmanitost, tolerují rozdíly a respektují odlišné kulturní tradice. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021