8 vět s „část“

« Jihozápadní část dnešních Spojených států obývalo několik skupin, které souhrnně nazýváme Pueblo. »
« Nakonec se velká část atlantského světa stala obřím komplexem cukrových plantáží, kde Afričané pracovali na výrobě této vysoce výnosné komodity pro evropské spotřebitele. »
« Od roku 700 byla velká část Španělska pod islámskou nadvládou a král Ferdinand II. a královna Isabela I., úhlavní obránci katolické církve proti islámu, byli odhodláni porazit muslimy v Granadě, poslední islámské pevnosti ve Španělsku. »
« Mořeplavec Jacques Cartier vyhlásil severní část Severní Ameriky za francouzskou a pojmenoval tuto oblast Nová Francie. »
« Velká část území britského amerického impéria však zůstávala pod kontrolou mocných domorodých konfederací, což dávalo prostor pro případné nároky na britskou vládu mimo osady na pobřeží Atlantiku. »
« Tuto část donucovacích zákonů považovali za úder do srdce spravedlivé a rovné spravedlnosti. »
« Velká část dějin Spojených států je příběhem pomalého naplňování slibu rovnosti vyjádřeného v Deklaraci nezávislosti. »
« John Adams napsal velkou část massachusettské ústavy z roku 1780, která odrážela jeho obavy z přílišné demokracie. Vytvořil tak dvě zákonodárné komory, horní a dolní, a silného guvernéra s širokými pravomocemi veta. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021