Věty „hlásily“

« Tehdejší Arabové byli organizováni kmenově, kmeny se hlásily k původu po společných předcích a vládly prostřednictvím shromáždění patriarchů jednotlivých klanů. »
« Současně se v průběhu 16. století soupeřící náboženské denominace hlásily ke konkrétnějším a tvrdším doktrínám víry. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021