Věty „čtrnáctém“

« Od poloviny třináctého století ve východní Evropě a ve čtrnáctém století v západní Evropě však došlo k řadě krizí, které podkopaly evropskou prosperitu, bezpečnost a počet obyvatel. Historici tyto události označují jako "krize středověku". »
« Velká část prosperity severní Itálie byla založena na obchodních vazbách (nejen obchodních), které Itálie udržovala se Středním východem, což ve čtrnáctém století znamenalo jak zbytky Byzantské říše v Konstantinopoli, tak osmanskou tureckou říši, nastupující mocnost na východě. »
« Zatímco městské státy v severní Itálii zažívaly ve čtrnáctém a patnáctém století největší rozkvět, severní a západní Evropa byla rozdělena mezi velké množství poměrně malých knížectví, církevních zemí, svobodných měst a slabých království. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021