Věty „hádali“

« I když se Francouzi a Angličané hádali, katolická církev se dostala do stavu nejednoty, někdy až chaosu. »
« Úředníci se zdáli být mnohem roztrpčenější než vězni. Někdy se s vězni dohadovali a hádali. Jindy na sebe křičeli. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021