Věty „hlasovali“

« Nyní byli delegáti na poradě v San Felipe de Austin v roce 1835 opatrnější, hlasovali proti vyhlášení nezávislosti a místo toho vypracovali prohlášení, které se stalo známým jako Deklarace o příčinách, v němž se zavázali k loajalitě, pokud se Mexiko vrátí ke konstituční formě vlády. »
« Ve Florencii občané hlasovali o zákonech a zastávali úřední funkce na pevně stanovené období, přičemž systém ovládaly mocné rodiny. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021