Věty „čistotě“

« Její systém silnic, udržovaný v čistotě a opravovaný dělníky rozmístěnými v různých intervalech, se vyrovnal systému Římanů a účinně propojoval rozsáhlou říši. »
« Díky čistotě svého učení a podpoře panovníků, šlechty a konvertovaných kněží se luteránství začalo od 30. let 15. století vážně šířit mezi obyvatelstvem. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021