6 vět s „čelil“

« Poté čelil katastrofě v oblasti vztahů s veřejností, když reportérka obvinila hráče jeho týmu ze sexuálního obtěžování. »
« Nejbezprostřednějším problémem, kterému Filip II. po dobytí Řecka čelil, bylo, že jeho muži požadovali další kořist a jediným způsobem, jak se jim odvděčit, bylo najít nová místa k invazi a plenění. Filip tedy vládl Řecku, ale nemohl si dovolit sedět se svými vojáky a přát si další vítězství. »
« Když Řím čelil velké krizi, mohl Centuriální sněm hlasovat o jmenování diktátora, jediného muže, který měl veškerou moc v říši. »
« Lev III. proto nařídil zničit posvátné obrazy a čelil nepokojům, když se dělníci pokusili jeho nařízení splnit a odstranit Kristovy ikony umístěné v císařském paláci. »
« Karel XII. čelil v roce 1700 pokusu Dánska, k němuž se připojil německý saský princ, o znovuzískání své svrchovanosti. Z toho se stala Velká severní válka (1700-1721), do níž se zapojil i ruský král Petr Veliký, který měl v úmyslu zmocnit se pobaltského území pro stálý přístav. »
« Mezitím, co španělský "vřed" stále hnisal, čelil Napoleon dalším neúspěchům, které si sám vymyslel. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021