Věty „členkou“

« Často se musela učit dlouho do noci, protože byla členkou fotbalového týmu a také jednou z roztleskávaček na sportovních zápasech. »
« Jedna z takových hetairai, Aspasia, byla společnicí Perikla a byla plnoprávnou členkou elitního kruhu filozofů, vědců a politiků na vrcholu athénské společnosti. »
« Kateřina Veliká byla nejen obdivovatelkou osvícenské filozofie, ale také aktivní členkou "republiky literátů", která napsala řadu divadelních her, pamětí a oper, jejichž cílem bylo oslavit ruskou kulturu (v neposlední řadě proti obvinění ruských spisovatelů na Západě ze zaostalosti), stejně jako vlastní úspěchy jako panovnice. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021