Věty „čtvrté“

« V kostce řečeno, tři z těchto ideologií měly zase jedno společné: stály proti čtvrté, konzervatismu. V první polovině 19. století se socialisté, nacionalisté a liberálové shodli na tom, že konzervativní řád by měl být narušen, nebo dokonce zcela odstraněn, ačkoli se neshodli na tom, jak toho dosáhnout, a hlavně na tom, co by jej mělo nahradit. »
« V tomto kontextu kvazi-občanské války, kdy byla vláda francouzské čtvrté republiky ochromena a vyhlídka na novou pravicovou vojenskou diktaturu byla až příliš reálná, nabídl vůdce Svobodných francouzských sil za druhé světové války Charles de Gaulle Francii, že ji s podporou armády "zachrání" z této svízelné situace. »
« Večer pokračovali v cestě a v půl čtvrté ráno zastavili necelých 500 metrů od čínského vojenského stanoviště. »
« Učitelka ze čtvrté třídy mi do rukou vložila nejen nezapomenutelný estetický požitek, jakým jsou mušle; probudila ve mně také neutuchající zvědavost po neznámém. Dobře chápala podstatu svého úkolu, dala mi volnost k pozorování, povzbuzení ke zkoumání a prostředí příznivé k formulování skutečné vědecké otázky. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021