Věty „čestnou“

« Na jaře 1994 jmenovala Lundská univerzita Brawovou čestnou doktorkou. »
« V roce 1973 získali čestnou Nobelovu cenu míru Henry Kissinger a Severovietnamec Le Duc Tho za vyjednání příměří ve Vietnamu. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021