6 vět s „činy“

« Jaký je podle Aristotela rozdíl mezi nedobrovolnými a nedobrovolnými činy, slečno Rosenbergová? »
« Tyto hrdinské činy se téměř vždy točily kolem války, zvěčněné v Homérově popisu mykénského obléhání Tróje, města v západní Anatolii, jehož ruiny byly objeveny na konci 19. století. »
« Dva nejdůležitější životopisci, Tacitus a Suetonius, zase nesnášeli činy a charakter juliánských císařů, takže jejich zprávy jsou plné skandálních anekdot, které se mohou, ale nemusí zakládat na historické pravdě. »
« Ani ve čtyřech evangeliích, která popisují Kristův život, není snadné pochopit všechny Kristovy činy a výroky a evangelia někdy podávají protichůdné zprávy. »
« Nicméně i když vědci nemají možnost prokázat božské činy, někteří (např. lékaři) jsou přesvědčeni, že modlitba může výrazně zlepšit zdraví člověka, a několik z nich se zabývá experimenty, které to mají dokázat. »
« Takové odsouzeníhodné činy prováděli příslušníci policejních sil, kteří byli známí jako "mazorqueros". Tento název vznikl podle toho, že mnozí z nich tvořili součást politického klubu nebo subjektu Sociedad Popular Restauradora, který měl jako odznak kukuřičný klas. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021