Věty „činily“

« Jeho požadavky na bezplatnou pracovní sílu od hebrejského lidu činily jeden den z každých tří strávených prací na palácích a královských stavbách - z dnešního pohledu obrovská částka, která však byla přinejmenším srovnatelná s přerozdělovacími ekonomikami okolních království. »
« Věděl jsem, že není příliš bonitní, protože se mě zeptal: "Kolik by činily mé měsíční splátky... včetně úroků z prodlení?". »
« Cestovní šeky činily v tomto období asi 100 000 USD. »
« Nově osvobození sociální bojovníci bojovali za změnu zákonů, které z nich činily oběti jejich vlastní společnosti. To, co slyšeli o novém trestním zákoníku, který se v té době připravoval v tajnosti, je však nijak nepovzbudilo. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021