6 vět s „článek“

« Války o impérium tvořily poslední článek spojující atlantické strany britského impéria. »
« On a další, včetně bývalého prezidenta Madisona, tvrdili, že článek 1, oddíl 8 ústavy dává Kongresu pravomoc "ukládat a vybírat daně, cla, poplatky, dávky a spotřební daně". »
« "Našli jsme článek v lékařském časopise, který zmiňoval přesně to, co popisoval: dechové selhání po koronárním bypassu," říká Janice Guthrieová. "Poslali jsme mu článek a navrhli mu, aby ho probral se svým lékařem. »
« Ani nevíte, co pro mě ten novinový článek znamenal. »
« Jeden novinový článek vypráví o tragédii v Oteši, předměstí Sarajeva obsazeném Srby. »
« "Prosím, popovídejte si, přečtěte si článek, odpočiňte si," říká. Odpovědi mohou trvat až deset minut. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021