Věty „házeli“

« Policie si mladíky držela od těla a ti házeli na budovy 18 a 19 kameny a zápalné lahve. »
« Prázdný pozemek, kde jsem si jako dítě hrál, mě naučil zlobě, když po sobě bratři Kleinové házeli obrovské hroudy hlíny; a lásce, protože když někdo kritizoval jednoho z nich, měl co dělat s oběma. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021