Věty „hodí“

« Toto zaměření má dva důvody. Zaprvé, dějiny politiky se hodí k dějinám událostí, které spolu souvisejí na základě kauzality: nejprve se něco stalo a pak se kvůli tomu stalo něco jiného. »
« Procházka nebo večeře se hodí k tomu, abychom se plně věnovali svému partnerovi. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021