Věty „čelem“

« 2. Každý muslim se musí pětkrát denně modlit čelem ke svatému městu Mekce. »
« Zdálo se mi, že smrt je u mě, v posteli, a je to muž; silný, statný muž. Svíral jsem se, nestavěl jsem se k němu čelem, cítil jsem chlupy na jeho hrudi, strniště na vousech. Cítila jsem jeho dech. A věděla jsem, že mě v náručí drží smrt. »
« "Místo aby před problémem utíkal, postavil se mu čelem," dodává Berger. »
« Tři mladí muži nastoupili do vlaku do Lucernu ve švýcarském Hergiswilu. Usadili se na druhé straně uličky, čelem k nám. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021