Věty „částmi“

« New Orleans byl součástí francouzského impéria, než ho v roce 1803 spolu s ostatními částmi území Louisiany koupily Spojené státy. »
« "Člověk může být velmi štíhlý, a přesto může mít v porovnání s ostatními částmi těla příliš mnoho tuku na břiše," říká Judith Rodinová, výzkumnice obezity. »
« Budeme někdy schopni komunikovat s nejvzdálenějšími částmi našeho vesmíru? V zásadě ne, protože nastane okamžik, kdy se vesmír bude vzdalovat tak rychle, že k němu rádiové vlny a světelné paprsky nedosáhnou. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021