6 vět s „činí“

« Dnes se průměrný příjem domácnosti pohybuje kolem 1500 USD měsíčně a průměrný příjem na hlavu činí asi 900 USD měsíčně. »
« Dárců krve je stále méně a nebezpečí nákazy nemocemi, jako je AIDS, ji činí velmi problematickou. »
« Mírné vytápění (sporáky, radiátory, krby) činí z domu příjemné místo k životu i v chladných dnech. »
« Kultura nás činí stejnými nebo odlišnými od ostatních lidí žijících ve světě. »
« Kultura nás činí stejnými nebo odlišnými od ostatních lidí žijících na světě, zprostředkovává hodnoty, zvláštní způsob bytí dospívajících a dává státu každého národa zvláštní pečeť. »
« Problém tolerance v zásadě vzniká pouze tehdy, když existují určitá přesvědčení, která činí něco netolerantním vůči těmto přesvědčením, ale tolerance a netolerance se účinně uplatňují pouze tehdy, když je moc uplatňována vůči těm, kteří s námi nesouhlasí, a je uplatňována za účelem donucení k opaku. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021