Věty „horizontální“

« Jupiter je rozdělen na horizontální pásy a zóny. Na severu: polární oblast, mírné pásmo, mírný pás, tropické pásmo a tropický pás. Na jihu po rovníkovém pásmu: tropický pás, tropické pásmo, mírný pás, mírné pásmo a polární oblast. »
« Cena tohoto výrobku bude sto čtyřicet tři dolarů s přídavným modulem, který umožňuje jeho horizontální nebo vertikální umístění. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021