Věty „helia“

« Pětadvacet tun helia-3 může poskytnout tolik elektřiny, kolik Spojené státy spotřebují za celý rok. A tento náklad se vejde do nákladového prostoru raketoplánu. »
« Zastánci tvrdí, že v první fázi bude těžba tohoto měsíčního plynu drahá, ale že doprava helia-3 na Zemi by zajistila neznečišťující a bezpečnou energii. »
« Vědci odhadují, že množství helia-3 uloženého na Měsíci by při stabilní spotřebě stačilo zásobovat Zemi elektřinou po dobu tisíce let. »
« Záhadná planeta Neptun, složená z ledu, vodíku a helia, má podle teoretiků skalnaté jádro několikrát větší než Země, obklopené obrovskými vrstvami ledu a pokryté hlubokým oceánem kapalného molekulárního vodíku. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021