6 vět s „hlíny“

« K vidění jsou také sošky ze surové hlíny, které jsou nejstaršími, jaké pamatujeme. »
« Sošky ze surové hlíny jsou považovány za nejstarší umělecká díla historického věku. »
« Jak známo, zpracování hlíny - široce dostupné v přírodě -, kterou lze ručně modelovat a následně vypalovat, bylo stejně jednoduché jako převratné. Kdy však byl tento materiál vynalezen? »
« Logická a organická rekonstrukce, které věda dosáhla, tvrdí, že k vynálezu hlíny došlo na Blízkém východě na počátku neolitu, kolem roku 6000 př. n. l.. »
« Podle některých badatelů nebyl vynález zpracování hlíny izolovaný, ale byl součástí obecnější "revoluce" v proměnách lidstva: spolu se zdokonalením technik zpracování kamene došlo k přechodu od kočovného k usedlému životu, od hospodářství založeného na lovu a sběru k obdělávání půdy a chovu hospodářských zvířat. »
« V pravěkém malířství se nejčastěji používaly barevné hlíny: žlutou, červenou a hnědou barvu dodává okr a čerň, tmavě hnědou oxid manganičitý. Dále kaolin -bílý-, limonit a hematit -oranžový, červený a hnědý- a dřevěné uhlí -černé-. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021