Věty „činění“

« Takzvané radikální osvícenství (tento termín vymysleli historici, nikoliv lidé, kteří se na něm podíleli) mělo co do činění s myšlenkami, které byly příliš pobuřující na to, aby je podporoval hlavní filozofický proud, jako například totální ateismus. »
« Dnes existuje určitá posedlost být ve formě, aniž by to mělo co do činění s duchovní nebo bojovnickou otázkou, protože to úzce souvisí s estetickou touhou, která není oproštěna od jisté míry narcismu. »
« Tato prostředí jsou replikami počátečních podmínek na Zemi, což naznačuje, že máme co do činění s prvními formami života - a samozřejmě jejich potomky, protože jsou odolné, ale ne věčné -, které se hemžily v pekelných prvotních oceánech. A dnes jsou tu stále archeobakterie, imunní vůči evoluci nebo svým způsobem mimo ni. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021