Věty „čtyřikrát“

« "Měl ruce v kapsách a třikrát nebo čtyřikrát obešel auto a velmi pozorně si ho prohlížel," vzpomíná jeden ze svědků. »
« Poté, co bource morušového čtyřikrát vymění kůži, začíná nejdůležitější období jeho života: promění se v kukly. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021