Věty „hodností“

« Osobnost, která svým způsobem přesahuje svět vědy, badatel a myslitel s hodností génia. To byl Stephen Gould. »
« V hodnosti plukovníka se Juan Lavalle zúčastnil války s Brazílií a za zásah v bitvě u Ituzaingó byl povýšen na generála. »
« Všude nás však doprovázel sám Rachmanin s doprovodem asi dvanácti sovětských úředníků různých hodností a s žádným vězněm jsme nesměli být nikdy sami. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021