Věty „čtenářek“

« Jak co nejlépe zkrášlit svůj obličej, to je další z otázek našich čtenářek. »
« Umění líčení, jeho tajemství a techniky, vzbuzují u čtenářek tohoto časopisu vždy velký zájem. Od zvýraznění a maskování na přesně určených místech je možné obličej personalizovat a zkrášlit. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021