Věty „čelním“

« Při nárazu proletěl čelním sklem a zůstal ležet obličejem dolů 30 metrů od vozidla. »
« Devadesát šroubů použitých v novém čelním skle mělo špatnou velikost a ukázalo se, že jsou o zlomek milimetru příliš malé na to, aby ho zajistily tak, aby odolalo tlaku v kabině. Bylo nevyhnutelné, že se odlepí. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021