Věty „čistá“

« "Jeden ctihodný gentleman [Smith] poznamenal, že čistá demokracie, pokud by byla proveditelná, by byla nejdokonalejší vládou. Zkušenost ukázala, že žádný postoj v politice není falešnější než tento. Starověké demokracie, v nichž rozhodoval sám lid, nikdy neměly jedinou vlastnost dobré vlády." »
« Pokud je médium vyvážené, zůstává voda v akváriu čistá. Pokud tomu tak není, měly by se vyšetřit příčiny (nedostatek nebo nadbytek rostlin, nadbytek živočichů nebo nekompatibilních druhů, nedostatek nebo nadbytek slunečního světla, nevhodná teplota, nadbytek nebo nedostatek potravy atd.) »
« Síra má nekonečné množství využití, ať už čistá, nebo ve směsi s jinými látkami. Používá se v barvířství, v lékařství, v plastikářském průmyslu, v elektřině atd. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021