Věty „čin“

« Jak policie vyšetřuje trestný čin, jaký význam má každá stopa: dedukce a další metody. »
« Raději zemřeli, než aby poslechli toho, kdo jim chtěl vnutit čin odporující jejich víře. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021