Věty „červců“

« Někteří z molů a můr jsou ve stádiu červců škůdci, kteří devastují borové lesy, ovocné plantáže, zeleninová pole a další lidmi využívané plochy. Jako dobrý hmyz vykazují stále větší odolnost vůči pesticidům, které začínají být větší hrozbou pro ekosystémy a lidi než škůdci. »
« V pecích s teplotou vyšší než 90 °C se kokony červců umístí s ještě živými kuklami, aby uhynuly a zabránily tak motýlům v přetržení hedvábí. Horká voda rozpouští gumu, která drží dlouhé a tenké vlákno pohromadě, a nakonec ho stačí smotat do klubka. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021