6 vět s „článků“

« Kongres vypracoval návrh článků Konfederace v roce 1777, ale oficiálně je schválil až v roce 1781. Čtyřleté zpoždění ilustruje obtížnost dohody třinácti států na národním plánu vlády. »
« V jednom ze svých článků určených dětským neurochirurgům poznamenává: "Naše povinnosti přesahují mechanické provedení složitého chirurgického zákroku; zahrnují závazek být součástí zoufalé rodiny v hodině její největší nouze." »
« Brzy poté Henry o článku diskutoval s Georgem Catem, elektrikářem, který s ním pracoval v Edisonově elektrárně, a řekl mu, že tento nápad "jim vydělá spoustu peněz". »
« V exkluzivním článku vám ukážeme, jak létající auta vypadají a jak jezdí. »
« Jak jste se mohli přesvědčit na začátku článku, provádí se to pomocí vysokého, dunivého zvuku - nemusí to být ultrazvuk - a v takovém případě hrozí, že občasná můra skončí svůj útěk ve sklenici od martini; ale jak řekl jeden opilec, jsou i horší smrti. »
« V prvním článku anglické verze se uvádí, že náčelníci mají předat královně všechna práva a pravomoci svrchovanosti. V maorské verzi se uvádí, že Maorové se vzdávají vlády ve prospěch královny. V maorštině neexistuje přímý překlad pro suverenitu, protože Maorové měli jednotlivé kmeny místo celkového vládce. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021