6 vět s „čelili“

« Domorodí Američané, kteří čelili příchozím z Evropy, však utrpěli nebývalé ztráty na životech, protože jejich populaci zachvátily dosud neznámé nemoci. »
« Dobře situovaní plantážníci z Virginie čelili stagnujícím cenám tabáku a doufali, že expanze do těchto západních zemí stabilizuje jejich bohatství a postavení. »
« Konkurence, které čelili farmáři z Nové Anglie v souvislosti s osídlováním Západu, a rostoucí nedostatek půdy v hustě osídlené Nové Anglii měly důležité důsledky pro syny farmářů. »
« Otroci čelili svévolnému zneužívání moci ze strany bělochů, což zvládali vytvářením rodinných a komunitních sítí. »
« V roce 1989, kdy obyvatelé Kansas City ve státě Missouri čelili rostoucí vlně násilí a epidemii závislosti na cracku, přijali komunitní daň proti drogám (CSAT), malý poplatek z prodeje, který ročně vynese 16 milionů dolarů. »
« Na římských hranicích čelili rostoucím hrozbám, protože germánské kmeny opakovaně podnikaly (a často úspěšně, alespoň dočasně) výpady na sever a nová perská dynastie známá jako Sásánovci se tlačila na římské území na východě. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021