7 vět s „čím“

« Nejsem zpátky v tom, co jsem měl nebo čím jsem byl před Cathyiným voláním. »
« Věděl, že čím déle zástava srdce trvá, tím menší je pravděpodobnost, že šoky zaberou. Ale museli pracovat. Neušli tak daleko, aby ztratili pacienta. »
« Není jisté, čím je tato odolnost vůči zranění způsobena. Guiler předpokládá, že příroda obdařila tento druh mozkovým kmenem s nedostatečně vyvinutým centrem vnímání bolesti a výjimečnou schopností srážet krev. »
« Slyšel jsem podobné anekdoty o svém otci, a čím víc jsem si ho vnitřně idealizoval, tím víc jsem byl přesvědčený, že budu jako on. »
« -Co dělá bytost hodnotnou, je to, že je tím, čím je, a že to ví. Víte to bez nejmenších pochybností," dodal. »
« Zpočátku se Treholt přiznal, později tvrdil, že neudělal nic, čím by ohrozil národní bezpečnost, a že jen stavěl mosty. Když se však případ dostal k soudu, při křížovém výslechu se zhroutil. »
« "Byl v troskách, děti neměly čím povzbudit: žádné barvy, žádné plakáty, žádné hračky. Šli jsme do oddělení pro vážně nemocné děti a já nevěřila svým očím. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021