Věty „herbář“

« Po usušení se rostliny nalepí na bílé listy papíru a vytvoří se herbář. »
« Na tomto místě bychom měli pečlivě pozorovat, a to pomocí určitých prvků, jako je herbář, terárium, akvárium a lumbárium. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021