Věty „hořel“

« Oheň hořel neustále a představoval nebezpečí pro doškové střechy, zatímco jeho neustálý kouř škodil zdraví a zraku obyvatel. »
« Požár hořel 20 minut a horní tři patra už byla v plamenech. »
« Sněžilo, ale v domě bylo teplo; v krbu hořel dobrý oheň. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021