Věty „časných“

« V časných ranních hodinách 4. června 1896 byla dokončena. »
« V časných ranních hodinách se ozval hukot, jak skif hnaný větrem, vlnami a přílivem sklouzl do stanu a vjel do jeho boku, přičemž málem srazil tři z nás a převrátil náš chatrný přístřešek. »
« V časných ranních hodinách 12. srpna 1806 začal útok na město. Liniersovy jednotky s cennou pomocí okolí přemohly Beresfordovy britské vojáky, kteří se nakonec přiblížili k pevnosti. »
« Tristán zahájil útok v časných ranních hodinách 24. září a po mnoha hodinách bojů byl tvrdě poražen. »

Příklady vět s podobnými slovy

definiciones-de.com - 1998 - 2021